Aanvraag Rooster Onderwijs - UMC Utrecht (2023)

stap terug

 1. Stel data en lestijden vast
 2. programmeer tijd
 3. lijst verzoek formaat
 4. vraag om bewijs
 5. onderwijs kamer
 6. lijst sites
 7. voorrangsregel
 8. Verandering van samenstelling
 9. aanraken

Ben jij verantwoordelijk voor het versturen van urenstaten naar Onderwijsroosters? Het loont dus om enkele regels te kennen, zodat het proces van het aanvragen van een planning tot het leveren van een planning voor alle partijen soepel verloopt.

Stel data en lestijden vastVouw uit, klik om te openen

Het planningsproces is opgedeeld in vier onderwijsperiodes van 10 tot 19 weken. Deze vier semesters beslaan het hele academiejaar. Door het planningsproces op te delen in periodes blijft het proces transparant.

Schooljaarlesperiodeproductie
2022-20233Maandag 6 februari 2023 t/m zondag. 23 april 2023
2022-20234Van 24 april 2023 t/m 3 september 2023
2023-20241Van 4 september 2023 tot 12 november 2023
2023-20242Van 13 november 2023 tot 4 februari 2024
2023-20243Maandag 5 februari 2024 t/m zondag. 21 april 2024
2023-20244Van 22 april 2024 t/m 3 september 2024

lul datum

Het ministerie van Onderwijs stelt deadlines voor aanvragen en het indienen van urenstaten. Deze tijdlijnen geven informatie over wanneer en door wie actie moet worden ondernomen. Als deze deadlines door alle betrokkenen worden nageleefd, zal het planningsproces soepel verlopen en kunnen beschikbare klaslokalen op optimale locaties worden geplaatst.

Merk op dat je een vast schema hebt? Dan kun je het rooster natuurlijk ook van te voren inleveren. Zorg ervoor dat de verstrekte informatie volledig en definitief is.

Bekijk kalenderdata 2022-2023

Bekijk kalenderdata 2023-2024

Vraag een verlenging aan

In zeldzame gevallen kan een verlenging worden toegestaan, zolang het past in het schema van het kunstteam. Zorg er dus voor dat u uw planner zo snel mogelijk een e-mail stuurt om uw planner te laten weten waarom u de deadline niet kunt halen, zodat deze indien mogelijk kan worden ondergebracht.

Het gevolg van niet op tijd aanleveren is dat je tijdslot als laatste wordt geboekt terwijl de kamer gedurende die tijd beschikbaar blijft.

(Video) Patiëntenparticipatie in onderwijs | UMC Utrecht

programmeer tijdVouw uit, klik om te openen

Wil je een studie- en/of repetitieruimte aanvragen? Bedenk dan dat het onderwijs en de toetsing in tijdslots worden ingepland. Tijdslots zorgen voor een optimale benutting van beschikbare lokalen.

Tijdframemodel bekijken

Middagtijdslots zijn alleen gepland voor universitaire cursussen. Deze twee slots worden alleen gebruikt als uiterste oplossing, namelijk als het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht tussen 09.00 en 17.00 uur geen lesruimte hebben.

lijst verzoek formaatVouw uit, klik om te openen

Om de continuïteit van de planningsverwerking te waarborgen, is het belangrijk dat er een onderwijsplanner beschikbaar is om uw planning af te handelen. Het gebruik van een uniform tijdformaat helpt daarbij. Als u een urenstaat indient bij de planner, dient u deze in een van de gespecificeerde urenstaatformaten in.

De meest voorkomende formaten zijn beschikbaar via onderstaande links. Er is nog een beperkt aantal andere formaten beschikbaar. U kunt uw ontwikkelaar indien nodig vragen.

rasterformaat bekijken

(Video) Dag van het onderwijs - Complimentenstudenten

vraag om bewijsVouw uit, klik om te openen

Tentamens worden afgenomen bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De locatie van de test is afhankelijk van de grootte van het team en de benodigde apparatuur. Op basis van uw wensen bepalen programmamedewerkers waar getest moet worden.

De procedure voor het aanvragen van een examen is anders voor de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht.

In principe gelden de volgende regels:

 • De Universiteit Utrecht heeft voor 96 personen standaard de COO-test van Testvision uitgevoerd.
 • COO-testen voor RStudio worden meestal gedaan in het UMC Utrecht.
 • De COO-toets voor Remindo wordt meestal afgenomen bij de Universiteit Utrecht (Remindo wordt niet afgenomen bij het UMC Utrecht).
 • De Universiteit Utrecht eist een papieren toets van ± 50 personen.

Meld je aan voor de ambachtstoets Universiteit Utrecht

 • universiteit verantwoordelijkslot model.Vraag uw planner om een ​​bewijs op basis van dit model. Bij de Universiteit Utrecht kan het 2-uurstentamen alleen in de ochtend worden afgelegd en het 3-uurstentamen alleen in de middag.
 • In de toetsaanvraag moeten altijd vier toetsdata worden opgegeven (dit geldt voor zowel papieren als digitale toetsen): de aangevraagde toetsdatum, de aanvullende toetsdatum (optioneel), de toetsdatum (indien mogelijk) en de hervattingsdatum. Als u de toets op de gewenste toetsdatum niet kunt maken, zijn er als alternatief extra toetsdata beschikbaar.
 • Wilt u papieren en digitale drukproeven aanvragen? Stuur duidelijke en herleidbare aanvragen om in te plannen i.v.m. Afwijkende bepalingen voor papieren en digitale toetsing. Indien u een papieren of digitale (COO) toets aanvraagt, vermeld dit dan in uw toetsaanvraag. Zo kunnen planners ervoor zorgen dat geschikte ruimtes worden gereserveerd voor testen.
 • Houd er rekening mee dat de overgangstijd tussen slots niet kan worden gebruikt om de examentijd voor studenten met een functiebeperking te verlengen, hiervoor moet voor elk examen een aparte examenruimte worden gereserveerd (door de organisator).
 • Geef bij het bekijken van toetsen in de toets-app aan of deze klassikaal worden afgenomen of dat elke leerling een computer of laptop nodig heeft.

Procestoets aanvragen bij UMC Utrecht

 • Tentamens in het UMC Utrecht worden ingeroosterd volgens het onderwijstijdstip van de dag. Bestel daarom in chronologische volgorde.dagelijks lesrooster.
 • Wilt u papieren en digitale drukproeven aanvragen? Stuur duidelijke en herleidbare aanvragen om in te plannen i.v.m. Afwijkende bepalingen voor papieren en digitale toetsing. Indien u een papieren of digitale (COO) toets aanvraagt, vermeld dit dan in uw toetsaanvraag. Zo kunnen planners ervoor zorgen dat geschikte ruimtes worden gereserveerd voor testen.
 • Vermeld in uw toetsaanvraag altijd 3 data (dit geldt voor zowel papieren als digitale toetsen): toetsdatum, toetscontroledatum (indien mogelijk) en ophaaldatum.
 • Houd er rekening mee dat de overgangstijd tussen slots niet kan worden gebruikt om de examentijd voor studenten met een functiebeperking te verlengen, hiervoor moet voor elk examen een aparte examenruimte worden gereserveerd (door de organisator).
 • Geef bij het bekijken van het examen in de Toets-app aan of het examen klassikaal wordt afgenomen of dat elke student een computer of laptop nodig heeft.

onderwijs kamerVouw uit, klik om te openen

Het meeste onderwijs in het UMC Utrecht vindt plaats in de AA. Hijmans van den Berghgebouw. Wil je een leslokaal reserveren? Overweeg dan een aantal punten ter overweging en overeenstemming:

Vanaf 25 april 2022 verhuizen wij tijdelijk naar Bolognaland in verband met de verbouwing van het Hijmans van den Bergh pand. HvdB wordt vanaf nu uitgeschakeld.Meer informatie (op intranet).

(Video) UMC Utrecht: Annual Report at a glance

Opmerking: deze beweging heeft ook een tijdseffect.Bekijk hier het kader.

 • vanonderwijs kamerHet gebouw van Hijmans van den Bergh (HvdB) is geopend van 09:00 tot 22:00 uur.
 • Computers met projectoren en droog uitwisbare borden met stiften zijn standaard aanwezig in alle HvdB-lokalen. Opstartinstructies staan ​​op de muismat gedrukt.
 • Heb je tijdens het lesgeven nog extra materialen nodig (zoals flip-overs of microfoons)? Solliciteer dan minimaal 1 week voor aanvang van je studie bij amanuensis via amanuensis@umcutrecht.nl.
 • Wilt u uw vergadering opnemen?via elektronische vergadering
 • Wil je zonder voorafgaande reservering gebruik maken van een leslokaal? Dit is niet toegestaan. U kunt op elk moment lokalen opvragen bij uw planner, ook op korte termijn. De staatssecretaris of medewerkers van de staatssecretaris kunnen kamers aanvragen, niet door studenten.
 • Wil je de desktops of laptops van je leerlingen gebruiken tijdens het onderwijs? Vraag uw planner om dit te doen op basis van uw geplande deadlines. U dient het vereiste account minimaal 8 weken voor aanvang van uw cursus aan te vragen. ditAanvraagformulier operationeel directeur.Moet je op deze computers of laptops speciale software installeren terwijl je studeert? U kunt dit ook aangeven in het formulier. Aanvragen moeten 8 weken voor aanvang van het onderzoek worden ingediend.
 • LET OP: Klaslokalen met laptops mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. Bel het kantoor van Study Landscape op de tweede verdieping: (088 75) 53418 en medewerkers van OWCServiceDesk komen de kamer op slot doen.
 • Is er een probleem met je klas? Elke klas heeft een prikbord met contactgegevens.
 • Voor lessen in de klas kan geen catering besteld worden.

lijst sitesVouw uit, klik om te openen

 • Wil je je rooster online bekijken? Gebruik hiervoor de roosterpagina.mijn planning.Mijn lesplannen zijn ontworpen voor docenten en studenten. Het schema in mijn agenda loopt vooruit.
 • Blokboeken (modules) en borden mogen geen geplande les- en lestijd bevatten. Dit voorkomt verwarring, aangezien Blackboard niet automatisch wordt bijgewerkt wanneer de tijd verandert.
 • Aan het begin van de cursus wordt studenten gevraagd om regelmatig (bij voorkeur dagelijks) hun rooster te controleren in "Mijn rooster".

voorrangsregelVouw uit, klik om te openen

Bij de planning krijgen de volgende zaken met betrekking tot werktijden voorrang. Beperkingen (bijv. vaste gegevens):

 • Centraal Inductie Programma (CIP): Er is er altijd 1rijst15rijstWeekdagen van de maand.
 • Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW): Deze opleiding is alleen op vrijdag van 9.00-17.00 uur.
 • UMC Academy Utrecht (UMC-AC): Trainingen dienen op een vaste academische dag te worden ingeroosterd. Deze lesdagen worden negen maanden voor aanvang van het onderwijs vastgelegd.
 • Biomedische Wetenschappen (BMW) + Geneeskunde (GNK) 2e jaar keuzevak: het onderwijs dient te worden ingepland binnen het tijdslot van de Universiteit Utrecht en is leidend.
 • Bestuursinformatiebijeenkomst.
 • Evenementen (studentenvoorlichtingsdagen, masterevenementen Universiteit Utrecht, etc.).

Verandering van samenstellingVouw uit, klik om te openen

Planners minimaliseren wijzigingen in het schema. Er zijn echter enkele regels van toepassing als een nieuwe afspraak nodig is.

 • Stuur altijd een e-mail naar je coördinator om te vragen om je rooster te wijzigen en de reden van de wijziging uit te leggen (zie punt 3). Roosterwijzigingen kunnen aangevraagd worden door de cursuscoördinator, docent of secretaris. Studenten kunnen geen roosterwijzigingen aanvragen. Na de deadline voor het "Definitieve Rooster" (zie Rooster Datumblad), is de persoon die een roosterwijziging aanvraagt ​​verantwoordelijk voor de communicatie met de docent. Als planners door omstandigheden zelf moeten verzetten, zorgt het Ministerie van Onderwijs voor de communicatie via het Leerinformatiepunt (STIP).
 • Indien bij nader inzien gebruik van klaslokalen niet nodig is, is het belangrijk dit direct aan je leidinggevende te melden; gereserveerde onderwijsruimtes kunnen hergebruikt worden. Als het aantal bestelde laptops verandert, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw coördinator (bij voorkeur minimaal twee weken voordat de COO-training begint).

aanrakenVouw uit, klik om te openen

cursusaanrakene-mailadres en/of
telefoon nummer
medicijnAnity de VroedtA.deVroedt@umcutrecht.nl
Optellen bijKogiyaCSHuisjes@umcutrecht.nl
Klinische GezondheidswetenschappenAngelica Van DykeAJMvanDijk@umcutrecht.nl
biomedische wetenschappenJulia's buurvrouwJ.Buurman@umcutrecht.nl
biomedische wetenschappenKogiyaCSHuisjes@umcutrecht.nl
Academia UMC en Utrechtopleiding assistentRoosters-academie@umcutrecht.nl
noodoproep tijdAlleen bij ernstige programmeerproblemen06 21916426
speciale onderwijseisenspecificatie of persoonE-mailadres, telefoonnummer of meer informatie
Computerondersteund onderwijsComputerruimte (CLZ), laptops en microscopen (P1/P2), digitale documentenMeer informatie
Test uw zicht- en getallentest-appMalgozata ManricaM.Manrique@umcutrecht.nl
contact opnemen tijdens de testPietera Jana van der Schoota 和 Nielsa Morgensternadoo-testvision@umcutrecht.nl53388
Klinisch vaardigheidsonderwijs/praktijkonderwijsLisette Damstra-Van ZuylenLGCvanZuijlen@umcutrecht.nl59588
P5 Snijzaal OnderwijsSimon PruimS.Plomp@umcutrecht.nl73425
Academia UMC en UtrechtCindy ClaypoolCGJCleypool@umcutrecht.nlz 68330
P1 en P2 (microscopie en droog oefenen)ananas emmyEWPijnappel-2@umcutrecht.nl58110
Afdeling RadiologieLydie van Rinsum en Annet BleuminkOnderwijssecretariaat.Radiologie@umcutrecht.nl
Practica KoningsbergergebouwMarina BolhowerM.Boelhouwer@uu.nlz030 2539 288

(Video) Our Education: look beyond the boundaries of your study

dank u voor uw antwoord!

Heeft deze informatie u geholpen?

Werken bij UMCUtrecht

 • Wakati
 • Studie- en werktrajecten
 • bewijs

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van cookies Deze site toont video's enz. YouTube Deze websites plaatsen cookies (cookies van derden). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dit hier aangeven. Ook plaatsen we zelf cookies om onze website te verbeteren.

(Video) Veilige, betrouwbare, gebruikersvriendelijke systemen 2 - Masterclass Digitalisering 8| UMC Utrecht

Lees meer over cookiebeleid

Videos

1. Technologische innovatie 2 - Masterclass Digitalisering 10 | UMC Utrecht
(UMC Utrecht)
2. 'Science is due for a Great Reset' - Inaugural lecture Femke van Wijk | UMC Utrecht
(UMC Utrecht)
3. Roadshow onderwijsinnovatie SURFnet, peer visit UMCU: Presentatie Harold van Rijen
(SURF ict-coöperatie)
4. Hoe agile (samen)werken het UMC Utrecht helpt de zorg te digitaliseren
(Eraneos - powered by Quint)
5. Nominatie Ultimo Award 2013: UMC Utrecht
(IFS Ultimo)
6. Digitalisering van samenwerking in de zorg 2 - Digitale Masterclass 6 | UMC Utrecht
(UMC Utrecht)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 10/03/2023

Views: 5835

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.